GIT News

8
มิถุนายน 2563

วันกิตติยากร

นายสุเมธ ประสงค์พงษ์ชัย รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ นำทีมคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ ร่วมวางพุ่มดอกไม้ เนื่องใน "วันกิติยากร" ณ พระอนุสาวรีย์ พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ากิติยากรวรลักษณ์ กรมพระจันทบุรีนฤนาท กระทรวงพาณิชย์ สนามบินน้ำ เมื่อวันจันทร์ที่ 8 มิถุนายน 2563