GIT News
วิกฤตโควิด-19 มาพร้อมความท้าทายใหม่ ที่ทุกคนต้องรับมือกับความเปลี่ยนแปลง กลยุทธ์การตลาดที่ภาคธุรกิจจำเป็นต้องใช้ในยุคนี้จะเปลี่ยนแปลงไปเช่นไร แล้วความท้าทายใหม่นี้จะมีอะไรบ้าง ผู้ประกอบการต้องปรับตัวอย่างไร GIT TALK ขอเชิญทุกท่านร่วมงานสัมมนาออนไลน์ โดย ดร. เอกลักษณ์ อิสระมโนรส หัวหน้าฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ในหัวข้อ "พลิกวิกฤติเป็นโอกาส สร้างทางรอดด้วย Digital Technology" ผ่าน Facebook Fanpage "The Gem and Jewelry Institute of Thailand" ในวันอังคารที่ 26 พฤษภาคม 2563 เวลา 14.00 - 15.00 น. #GIT #GITTALK