GIT News

11
กุมภาพันธ์ 2563

งานสัมมนา "ความเป็นไปได้ในการนำ Blockchain มาใช้สำหรับระบบติดตามแหล่งที่มาของพลอยสีไทย"

นางดวงกมล เจียมบุตร ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ ให้เกียรติกล่าวเปิดการสัมมนาในหัวข้อ "ความเป็นไปได้ในการนำ Blockchain มาใช้สำหรับระบบติดตามแหล่งที่มาของพลอยสีไทย" ภายใต้โครงการศึกษาระบบการสำแดงและติดตามแหล่งที่มาของพลอยสี ณ ห้องสุรศักดิ์ 1 ชั้น 11 โรงแรมอีสติน แกรนด์ สาทร กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา ซึ่งมีผู้ประกอบการสนใจเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก