GIT News

22
พฤศจิกายน 2562

GIT ประชุมความพร้อมงานเทศกาลนานาชาติพลอยและเครื่องประดับจันทบุรี 2019

สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน) นำโดย นางสุพัตรา ศรีสุข ที่ปรึกษาสถาบัน ลงพื้นที่จังหวัดจันทบุรี จัดประชุมเตรียมความพร้อมในหัวข้อ การต้อนรับผู้เข้าร่วมงานเทศกาลนานาชาติพลอยและเครื่องประดับจันทบุรี 2019 ณ ห้องประชุมชั้น 2 ศูนย์ส่งเสริมอัญมณีและเครื่องประดับจันทบุรี เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา