GIT News

20
พฤศจิกายน 2562

GIT เข้าเยี่ยมคารวะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์

นางดวงกมล เจียมบุตร ผู้อำนวยการสถาบัน และ นางสุพัตรา ศรีสุข ที่ปรึกษาสถาบัน นำทีมผู้บริหาร GIT เข้าเยี่ยมคารวะ นายวีรศักดิ์ หวังศุภกิจโกศล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ ในโอกาสวันครบรอบวันเกิดท่านรัฐมนตรี ณ กระทรวงพาณิชย์ สนามบินน้ำ เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายนที่ผ่านมา ในการนี้สถาบันได้รับมอบไอเดียส่งความสุขส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ จากท่านรัฐมนตรีส่าการกระทรวงพาณิชย์ โดยมอบหมายสถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ GIT เปิดให้บริการให้คำปรึกษาและตรวจสอบอัญมณีและเครื่องประดับเบื้องต้น โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ตั้งแต่วันที่ 15 ธันวาคม 2562 - 15 มกราคม 2563 ณ บริเวณชั้น 1 อาคารไอทีเอฟ ทาวเวอร์ ถนนสีลม