GIT News

8
พฤศจิกายน 2562

GIT เข้าร่วมประชุม International Jewelry Summit

เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2562 นายสุเมธ ประสงค์พงษ์ชัย รองผู้อำนวยการสถาบัน เข้าร่วมการประชุม International Jewelry Summit ที่จัดขึ้นเป็นครั้งแรก และเป็นเกียรติในพิธีการก่อตั้ง AGA อย่างเป็นทางการ ในโอกาสที่ GIT เป็นหนึ่งในผู้ร่วมก่อตั้ง ณ เมืองเซี่ยงไฮ้ สาธารณรัฐประชาชนจีน