GIT News
นางดวงกมล เจียมบุตร ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ พร้อมด้วย นายจักรพันธ์ สุวรรณวิจิตร หัวหน้าฝ่ายตรวจสอบโลหะมีค่า เข้าหารือความร่วมมือสมาคมผู้ส่งออกเครื่องประดับเงินไทย โดยมี นายกิตติศักด์ อุดมแดงอร่าม นายกสมาคมผู้ส่งออกเครื่องประดับเงินไทย ให้การต้อนรับ ณ สมาคมผู้ส่งออกเครื่องประดับเงินไทย ตึกชาญอิสระ เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม ที่ผ่านมา สำหรับการหารือในครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อสร้างความร่วมมือระหว่างสมาคมผู้ส่งออกเครื่องเงินไทย กับสถาบัน ในประเด็นเกี่ยวกับการจัดอบรม และกิจกรรมต่างๆ เพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับไทย