GIT News

14
ตุลาคม 2562

พาณิชย์มั่นใจจัดประชุมพลอยสีนานาขาติหนุนไทยเป็นฮับค้าอัญมณีโลก

เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม ที่ผ่านมา นายวีรศักดิ์ หวังศุภกิจโกศล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ ให้เกียรติขึ้นกล่าวแสดงความยินดีในการจัดงาน ICA Congress 2019 ครั้งที่ 19 โดยมีนางนันวัลย์ ศกุนตาล ประธานกรรมการสถาบัน และ นางดวงกมล เจียมบุตร ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ ให้การต้อนรับ ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมแชงกรีลา กรุงเทพฯ โดยการจัดงาน ICA Congress 2019 ครั้งนี้จัดภายใต้แนวคิด "Ruby : Eternal love" โดยมีเป้าหมายให้การประชุมครั้งนี้เป็นศูนย์รวมของผู้ประกอบการด้านพลอยสีจากทั่วทุกมุมของโลก เพื่อให้มีโอกาสได้แลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกัน ไม่ว่าจะพลอยทับทิม พลอยชนิดอื่นๆ ที่มีศักยภาพทางการตลาด ซึ่งไทยได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพจัดงานประชุม ICA Congress มากที่สุด เพราะเป็นประเทศแรกที่ได้จัดงานติดต่อกันถึง 3 ครั้ง ถือเป็นการตอกย้ำศักยภาพของไทยในการเป็นศูนย์กลางการค้าอัญมณีและเครื่องประดับของโลก