GIT News
นางดวงกมล เจียมบุตร ผู้อำนวยการสถาบัน ได้เข้าพบ นายจิตติ ตั้งสิทธิ์ภักดี นายกสมาคมค้าทองคำ เพื่อหารือในประเด็นความร่วมมือระหว่างสถาบัน และ สมาคมค้าทองคำ ในประเด็นเช่น การจัดอบรมร่วมกัน และ มีการโปรโมทถนนสายทองคำ และโครงการพัฒนาผู้ประกอบการรายใหม่สู่อุตสาหกรรมเครื่องประดับ รวมถึงการสร้างความมั่นใจแก่ผู้บริโภคผ่านโครงการซื้อด้วยความมั่นใจ ณ หอการค้าไทย – จีน ถนนสาธร เมื่อวันที่ 23 กันยายนที่ผ่าน