GIT News

13
กันยายน 2562

GIT รับรางวัลเลิศรัฐ

นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ได้ให้เกียรติเป็นประธานมอบรางวัลเลิศรัฐ ซึ่ง เป็น รางวัลที่ สำนักงาน ก.พ.ร. มอบให้กับหน่วยงานภาครัฐที่มีความเป็นเลิศ มีแนวความคิดริเริ่มใหม่ๆ มาพัฒนาบริการให้ดียิ่งขึ้น เพื่อให้งานบริการภาครัฐมุ่งเน้นการอำนวยความสะดวกการให้บริการที่สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างมีคุณภาพ ซึ่งปีนี้ GIT ได้รับรางวัลเลิศรัฐ จาก โครงการซื้อด้วยความมั่นใจ (Buy With Confidence) สาขาบริการภาครัฐ ประเภทพัฒนาบริการ โดยมีนางดวงกมล เจียมบุตร ผู้อำนวยการสถาบัน พร้อมกับ นางสาวมาลิน เศวตกิตติธรรม ขึ้นรับรางวัล ณ ห้องรอยัล จูบิลี่ อิมแพ็ค ชาเลนเจอร์ เมืองทองธานี เมื่อวันที่ 13 กันยายน ที่ผ่านมา