GIT News
นายสุเมธ ประสงค์พงษ์ชัย รองผู้อำนวยการสถาบัน GIT พร้อมด้วย นางสาวไพรำ วิทยาคม เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ ได้เข้าพบสถาบัน Guangdong Gemstones & Precious Metals Testing Center ซึ่งเป็นสถาบันตรวจสอบอัญมณีและเครื่องประดับประจำมณฑลกวางตุ้ง เพื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมเทศกาลนานาชาติ "พลอยและเครื่องประดับจันทบุรี 2019" (International Chanthaburi Gems and Jewelry Festival 2019) โดยจัดขึ้นเป็นครั้งแรก ภายใต้แนวคิด "พลังแห่งอัญมณีและเครื่องประดับ" (Power of Gemstones and Jewelry) ระหว่างวันที่ 4 - 8 ธันวาคม 2562 ณ จังหวัดจันทบุรี เพื่อส่งเสริมและผลักดันให้จังหวัดจันทบุรีก้าวสู่การเป็น "นครอัญมณี" รวมทั้งผลักดันให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการค้าอัญมณีและเครื่องประดับที่สำคัญในระดับโลกอย่างเต็มภาคภูมิ โดยการเข้าเยี่ยมชมครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก Mr. Hou Shun Yu ผู้อำนวยการสถาบัน ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ 4 กันยายน ที่ผ่านมา