GIT News
เมื่อวันที่ 3 กันยายน ที่ผ่านมา นายสุเมธ ประสงค์พงษ์ชัย รองผู้อำนวยการสถาบัน GIT พร้อมด้วย นางสาวไพรำ วิทยาคม เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ ได้เดินทางเข้าพบสมาคม Guang Dong Gems and Jade Exchange (GDGJE) เพื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมเทศกาลนานาชาติ "พลอยและเครื่องประดับจันทบุรี 2019" (International Chanthaburi Gems and Jewelry Festival 2019) โดยจัดขึ้นเป็นครั้งแรก ภายใต้แนวคิด "พลังแห่งอัญมณีและเครื่องประดับ" (Power of Gemstones and Jewelry) ระหว่างวันที่ 4 - 8 ธันวาคม 2562 ณ จังหวัดจันทบุรี เพื่อส่งเสริมและผลักดันให้จังหวัดจันทบุรีก้าวสู่การเป็น "นครอัญมณี" รวมทั้งผลักดันให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการค้าอัญมณีและเครื่องประดับที่สำคัญในระดับโลกอย่างเต็มภาคภูมิ โดยการเข้าเยี่ยมชมครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก Mr.Li Zhiwei ประธานสมาคมให้การต้อนรับ