GIT News
นายสุเมธ ประสงค์พงษ์ชัย รองผู้อำนวยการสถาบัน พร้อมคณะเจ้าหน้าที่สถาบัน หารือร่วมกับ Mr. Aurelien Daunay Director of Laboratoire francais de Gemmologie (LFG) ซึ่งเป็นห้องปฏิบัติการที่เก่าแก่ที่สุดในโลก ในโอกาสนี้รองผู้อำนวยการสถาบันได้แลกเปลี่ยนข้อมูลด้านต่างๆ เพื่อสร้างความร่วมมือในด้านวิชาการ พร้อมเชิญชวนให้ทาง LFG มาร่วมงาน International Chanthaburi Gems and Jewelry festival 2019 จัดขึ้นในวันที่ 4-8 ธันวาคม 2562 จังหวัดจันทบุรี