GIT News

8
กรกฎาคม 2562

GIT จัดงานแถลงข่าว โครงการการประกวดออกแบบเครื่องประดับ ครั้งที่ 13

สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ GIT จัดงานแถลงข่าว โครงการการประกวดออกแบบเครื่องประดับ ครั้งที่ 13 (GIT’s World Jewelry Design Awards 2019) และการประกวดพลอยเจียระไน ชิงเงินรางวัล 35,000 USD หรือกว่า 1 ล้านบาท เพื่อพัฒนาศักยภาพและขีดสามารถของนักออกแบบ และช่างเจียระไนพลอยรุ่นใหม่สู่อุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับไทย โดย มีนางนันทวัลย์ ศกุนตนาค ประธานกรรมการสถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับ เป็นประธานในพิธี ณ โรงแรมสยามเคมปินสกี้