GIT News
นางสุพัตรา ศรีสุข ที่ปรึกษาสถาบันฯ และนายสุเมธ ประสงค์พงษ์ชัย รองผู้อำนวยการธุรกิจ สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ เป็นประธาน การประชุมเพื่อกำหนดแนวทาง และความร่วมมือ กับตัวแทนจากพาณิชย์จังหวัด วัฒนธรรมจังหวัด พัฒนาชุมชน สภาหอการค้าจังหวัด สภาอุตสาหกรรมจังหวัด สถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต และช่าง ผู้ประกอบการในพื้นที่ โครงการพัฒนารูปแบบและคุณภาพสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับสู่ภูมิภาคอย่างยั่งยืน เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน ที่ผ่านมา