GIT News

23
เมษายน 2562

Crowd Funding Platform แหล่งระดมทุนรูปแบบใหม่สำหรับผู้ที่มีไอเดีย

เมื่อวันที่ 23 เมษายน ที่ผ่านมา นายสุเมธ ประสงค์พงษ์ชัย รองผู้อำนวยการสถาบัน ให้เกียรติกล่าวต้อนรับ และ กล่าวเปิดการประชุมแนะแนวทางการทำธุรกิจแบบ Crowd Funding แพลตฟอร์มระดมทุนให้กับกลุ่มนักออกแบบไทยรุ่นใหม่ที่มีไอเดีย และต้องการหาผู้ร่วมลงทุน โดยมี Ms. Kwek Hong Sin, CEO และผู้ก่อตั้งกลุ่มบริษัท Phoenixict (สิงคโปร์ / ไทย) เป็นผู้บรรยาย ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 6 สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน) อาคารไอทีเอฟ ทาวเวอร์ ถนนสีลม กรุงเทพ