GIT News

20
เมษายน 2562

GIT เปิดอบรมหลักสูตรผู้ประกอบการอัญมณีและเครื่องประดับอัจฉริยะ (SMART Jewelers)

นายสุเมธ ประสงค์พงษ์ชัย รองผู้อำนวยการสถาบัน ให้เกียรติกล่าวต้อนรับ และ เปิดการอบรมหลักสูตร "ผู้ประกอบการอัญมณีและเครื่องประดับอัจฉริยะ (SMART Jewelers)" เติมฝันคนรุ่นใหม่ ทายาทธุรกิจ สู่การเป็นเจ้าของกิจการ พร้อมพัฒนาศักยภาพ และสร้างบุคลากรให้ก้าวสู่ธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับ และพัฒนาองค์ความรู้อย่างครบวงจร พร้อมผลักดันให้ก้าวสู่ตลาดการค้าทั้งใน และต่างประเทศอย่างเข้มแข็งและยั่งยืน เมื่อวันที่ 20 เมษายน ที่ผ่านมา โดยหลักสูตร SMART Jewelers จะแบ่งเป็นหลักสูตรย่อย 4 หลักสูตร คือ หลักสูตรทางรอดธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ หลักสูตรถ่ายภาพเครื่องประดับธุรกิจ (Stock Photo for Jewelry Business) หลักสูตรสร้างผู้บริหารโลกยุคดิจิตัล และ หลักสูตรกลยุทธ์การสร้างความสำเร็จในธุรกิจและเครื่องประดับ (Gems and Jewelry Business Strategy) ซึ่งแต่ละหลักสูตรสถาบันได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้มากความสามารถ และมีความเชี่ยวชาญโดยตรงมาร่วมถ่ายทอดองค์ความรู้ ประสบการณ์ และเทคนิคในการทำธุรกิจอย่างหมดเปลือก อาทิ เรื่อง แฟชั่นเทรนด์ ในหัวข้อนี้ สถาบันได้เชิญ คุณเอก ทองประเสริฐ แฟชั่นดีไซน์เนอร์ ระดับแนวหน้าของประเทศไทยมาร่วมถ่ายทอด ทั้งรูปแบบของเทรนด์ในปัจจุบัน เทรนด์การออกแบบแฟชั่น และเครื่องประดับ เป็นต้น