GIT News


  


นายสุเมธ ประสงค์พงษ์ชัย รองผู้อำนวยการสถาบัน นำทีมคณะเจ้าหน้าที่สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน) เข้าร่วมพิธีลงนามถวายพระพรสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ 2 เมษายน 2562 ณ บริเวณห้องกำแพงเพชรอัครโยธิน ชั้น 4 อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ กระทรวงพาณิชย์ สนามบินน้ำ