GIT News
คณะเจ้าหน้าที่สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่อประดับแห่งชาติ ให้การต้อนรับ นางชณันภัสร์ พิศาลอภิพงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการค้าต่างประเทศ ประจำเขตปกครองพิเศษ ฮ่องกง ในโอกาสที่เข้าเยี่ยมชมงานบริการ On-site gem testing ณ คูหา GIT หมายเลข AWE8-J10 ฮอลล์ 8 ภายในงาน Hong Kong International Diamond, Gem & Pearl Show 2019 ณ เขตปกครองพิเศษ ฮ่องกง เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา