GIT News

03
มกราคม 2562

GIT ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรวันขึ้นปีใหม่ 2562

สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน) นำโดย นายสุเมธ ประสงค์พงษ์ชัย รองผู้อำนวยการสถาบัน (ธุรกิจ) และ คณะเจ้าหน้าที่สถาบัน เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรวันขึ้นปีใหม่ 2562 โดยการจัดงานครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานในพิธี ร่วมด้วยผู้บริหารระดับสูง ข้าราชการ และ เจ้าหน้าที่ในกระทรวงพาณิชย์ รวมทั้งหน่วยงานในสังกัด เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ในสังกัดทรวงพาณิชย์ ตามประเพณีอันดีงามของพุทธศาสนิกชนชาวไทย ณ ลานอเนกประสงค์ ชั้น 3 กระทรวงพาณิชย์ สนามบินน้ำ เมื่อวันที่ 3 มกราคม 2562