GIT News

19
ธันวาคม 2561

GIT จัดอบรมให้กับคณะผู้ประกอบการจากประเทศจีน

สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน) จัดการอบรมในหัวข้อ Ruby and Sapphire Quality Standard and Treatment ให้แก่ คณะผู้ประกอบการ และผู้เข้าอบรมจาก Guangdong Gemstones and Precious Metals Testing Center สาธารณรัฐประชาชนจีน โดยได้รับเกียรติจาก นางดวงกมล เจียมบุตร ผู้อำนวยการสถาบัน และคณะผู้บริหารสถาบัน ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม ที่ผ่านมา