GIT NewsGIT ร่วมประกาศเจตนารมณ์ในการต่อต้านการทุจริต มุ่งมั่นเสริมสร้างวัฒนธรรม  ไม่ทนต่อการทุจริตทุกรูปแบบ  ในกิจกรรมวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) ณ อิมแพ็คเอ็กซิบิชั่น ฮอลล์ 2 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2561