GIT News

  


GIT เปิดให้บริการ On-site Gem Testing ณ ชั้น 2 ศูนย์ส่งเสริมอัญมณีและเครื่องประดับจันทบุรี ระหว่างวันศุกร์ที่ 30 พ.ย. - วันเสาร์ที่ 1 ธ.ค. 2561 เวลา 9.00 - 17.00 น. โดยเปิดให้บริการตรวจสอบอัญมณี เครื่องประดับและโลหะมีค่า สามารถรับใบรับรองได้ภายใน 24 ชั่วโมง และเปิดรับสมัครสมาชิกโครงการซื้อด้วยความมั่นใจ สอบถามและนัดล่วงหน้าได้ที่ 088-002-8627