GIT News

1
พฤศจิกายน 2561

GIT ให้การต้อนรับคณะนิสิตภาควิชาธรณีวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเยี่ยมชมสถาบัน

เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา นายทนง ลีลาวัฒนสุข หัวหน้าฝ่ายตรวจสอบอัญมณี ให้การต้อนรับนิสิตภาควิชาธรณีวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และพาเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์อัญมณีและเครื่องประดับ รวมทั้งบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับอัญมณีประเภทต่างๆภายในพิพิธภัณฑ์ ซึ่งเป็นศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง