GIT News

27
สิงหาคม 2561

เสริมสร้างความรู้ด้านการค้าระหว่างประเทศ

นางดวงกมล เจียมบุตร ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ และ นายพรวิช ศิลาอ่อน ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่ ให้เกียรติเปิดการอบรม ในหัวข้อ "เสริมสร้างความรู้ด้านการค้าระหว่างประเทศให้กับผู้ประกอบการ ด้านอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับไทย" ซึ่งเป็นการอบรมที่จัดขึ้นโดยความร่วมมือระหว่าง สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ร่วมกับ สถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่ (NEA) เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการไทยอย่างยั่งยืนในทุกมิติ ผ่านมุมมองของกูรูด้านการค้าระหว่างประเทศ การบัญชี การตลาด และการสร้างแบรนด์ชื่อดังของประเทศ ณ ห้องประชุมชั้น 3 สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน) อาคารไอทีเอฟ-ทาวเวอร์ ถนนสีลม เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม ที่ผ่านมา