GIT News

28
กรกฎาคม 2561

GIT พร้อมใจถวายพระพร

สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน) โดย นายทนง ลีลาวัฒนสุข หัวหน้าฝ่ายตรวจสอบอัญมณีและเครื่องประดับ และนางฐิตินทรีย์ ลีลาวัฒนสุข หัวหน้าฝ่ายฝึกอบรม เข้าร่วมลงนามถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร พุทธศักราช 2561 ในวันเสาร์ที่ 28 กรกฎาคม 2561 ณ ศาลาสหทัยสมาคมในพระบรมมหาราชวัง