GIT News

19
กรกฎาคม 2561

พาณิชย์ ร่วมกับ GIT หารือความร่วมมือด้านอัญมณีผลักดันอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับไทย

นางนันทวัลย์ ศกุนตนาค ปลัดกระทรวงพาณิชย์ ให้การต้อนรับ H.E.Ernesto Max Elias Tonela รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรเหมืองแร่และพลังงาน สาธารณรัฐโมซัมบิก และคณะ ในโอกาสเดินทางเข้าหารือแนวทางความร่วมมือด้านอัญมณีและเครื่องประดับ และเยี่ยมชมสถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน) โดยมี นายบุญทวี ศรีประเสริฐ รองผู้อำนวยการสถาบัน นายรัศม์ ชาลีจันทร์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงมาปูโต ร่วมต้อนรับ และ นำชม ณ สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน) อาคารไอทีเอฟ - ทาวเวอร์ ถนนสีลม