GIT News

18
กรกฎาคม 2561

GIT ร่วมมือ NGTC พัฒนามาตรฐานคุณภาพพลอยสีร่วม เพื่อสนับสนุนการค้าพลอยสีไทย

นางดวงกมล เจียมบุตร ได้ร่วมลงนามความร่วมมือในการพัฒนามาตรฐานคุณภาพลอยสีร่วมกัน ระหว่าง GIT และ NGTC โดยมีนายราเชนทร์ พจนสุนทร ประธานกรรมการสถาบัน นางมาลี โชคล้ำเลิศ ที่ปรึกษากรรมการ นายบุญกิต จิตรงามปลั่ง กรรมการ และ นายวิทิต ธีระมังคลานนท์ (อัครราชทูตฝ่ายพาณิชย์ ประจำกรุงปักกิ่ง) ร่วมเป็นสักขีพยาน เพื่อเป็นการสนับสนุนการค้าพลอยสีของไทย เข้าสู่สาธารณรัฐประชาชนจีนเพิ่มขึ้น ณ โรงแรม Shanshui Hotel กรุงปักกิ่ง เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม ที่ผ่านมา