GIT News

27
กุมภาพันธ์ 2561

GIT ให้การต้อนรับคณะผู้แทนกลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภามาดากัสการ์-ไทย

นายบุญทวี ศรีประเสริฐ รองผู้อำนวยการสถาบัน ให้การต้อนรับ คณะผู้แทนกลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภามาดากัสการ์-ไทย นำโดย นายราเบนิรินา มามินิไอนา ซูลูนไดรเบ ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมสถาบันและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ พร้อมร่วมหารือความร่วมมือในการพัฒนาศักยภาพในการพัฒนาอุตสาหกรรมอัญมณีระหว่างทั้งสองประเทศ ณ ห้องประชุมชั้น 6 สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ อาคารไอทีเอฟ ทาวเวอร์ ถนนสีลม เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา