GIT News

19
มกราคม 2561

GIT ให้การต้อนรับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์

สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ได้รับเกียรติจาก นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เดินทางเข้าเยี่ยมชมสถาบัน GIT และ มอบนโยบายในการดำเนินงานเพื่อผลักดันอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับในครั้งนี้ เพื่อต่อยอดและเร่งดำเนินการตามยุทธศาสตร์ในการส่งเสริมและสนับสนุนอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับไทย ประจำปี 2561 โดยมี นายราเชนทร์ พจนสุนทร ประธานบริหารสถาบัน และ นางดวงกมลเจียมบุตร ผู้อำนวยการสถาบัน และคณะผู้บริหาร ให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 3 อาคารไอทีเอฟ-ทาวเวอร์ ถนนสีลม