GIT News

10
มกราคม 2561

ทิศทางการค้าอัญมณีและเครื่องประดับในนยุคเศรษฐกิจดิจิทัล

สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน) จัดสัมมนาเรื่องทิศทางการค้า อัญมณีและเครื่องประดับดิจิทัล โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.ชโยดม สรรพศรี อาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย , นางสาวเบญจมา มาอินทร์ ผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์ บริษัท วายแอลจี บูลเลี่ยน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด และนายชาคริต จันทร์รุ่งสกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท Fire One One ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายสัมมนา โดยมี นางดวงกมล เจียมบุตร ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ หรือ GIT เป็นประธานเปิดการสัมมนา ณ โรงแรม Holiday Inn สีลม เมื่อวันที่ 10 มกราคม ที่ผ่านมา

นางดวงกมล เจียมบุตร ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ เผยว่า ในช่วง 11 เดือนแรกของปี 2560 อัญมณีและเครื่องประดับยังคงเป็นสินค้าส่งออกสำคัญอันดับ 3 ของประเทศ คิดเป็นร้อยละ 5.55 ของมูลค่าการส่งออกสินค้าโดยรวม มีมูลค่าส่งออกรวม 12,039.02 ล้านเหรียญสหรัฐ (409,237.62 ล้านบาท) และมีมูลค่าการส่งออกไม่รวมทองคำขยายตัวได้เกือบร้อยละ 2 ซึ่งถือเป็นสัญญาณที่ดีสำหรับการส่งออกไทย ซึ่งในปี 2560 ที่ผ่านมาไทยเป็นผู้ผลิตและส่งออกสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับอันดับ 13 ของโลก และในปี 2561 ธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับก็ยังคงต้องเผชิญกับปัจจัยท้าทายต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นพฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วจากกระแสเทคโนโลยี การแข่งขันจากสินค้าประเภทอื่น โดยเฉพาะพฤติกรรมของผู้บริโภคที่นิยมใช้เงินไปกับการท่องเที่ยวหาประสบการณ์และซื้อสินค้าเทคโนโลยี และภาวะเศรษฐกิจของโลกยังคงผันผวนและยากต่อการคาดการณ์ อีกทั้งในยุคเศรษฐกิจดิจิทัลซึ่งประเทศไทยกำลังจะก้าวสู่การเป็น Thailand 4.0 นั้น ทุกธุรกิจจึงต้องหาทางปรับเปลี่ยนนำนวัตกรรมมาใช้ดำเนินธุรกิจมากขึ้น

และนอกจากการได้ทราบถึงแนวโน้มของอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับโลก และปัจจัยต่างๆ ที่เป็นแรงขับเคลื่อนอุตสาหกรรมแล้ว ในเรื่องของการค้าและการลงทุนด้านทองคำและทองรูปพรรณนั้น จะเห็นได้ว่าในช่วงเกือบ 10 ปีที่ผ่านมาพฤติกรรมการซื้อทองคำของประชาชนได้เปลี่ยนไปเป็นการลงทุนและการเก็งกำไรมากขึ้น อีกทั้งราคาทองคำในระยะหลังนี้ก็ค่อนข้างผันผวน การสัมมนานี้จะช่วยให้ทราบถึงแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของราคาทองคำในตลาดโลกในปี 2561 เพื่อเตรียมพร้อมทั้งในด้านการบริหารจัดการต้นทุนวัตถุดิบและการลงทุนควบคู่กันไปด้วย

ดร.ชโยดม สรรพศรี กล่าวเสริมว่า ในปี 2560 เศรษฐกิจโลกฟื้นตัวเร็วเกินคาด ส่งผลให้การส่งออกดีขึ้น และมีแนวโน้มที่ดีขึ้น ซึ่งมาจากหลากหลายปัจจัย ไม่ว่าจะเป็น การท่องเที่ยวที่เติบโตขึ้น โครงการสาธารณูปโภคที่ตอบโจทย์การขับเคลื่อนเศรษฐกิจอีก 4 ปี และ การคงอัตราดอกเบี้ยในตลาดโลก แต่อย่างไรก็ตามการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีก็มีผลต่อการเติบโตเศรษฐกิจ สิ่งเหล่านี้มีผลต่ออุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับทั้งระบบ ทั้งในด้านการผลิต และ การตลาด ซึ่งเป็นเรื่องที่ผู้ประกอบการต้องพยายามที่จะปรับตัวตามความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นให้ทันท่วงที ด้วย

เราซึ่งเป็นหน่วยงานที่สนับสนุนอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับของไทย จึงได้จัดสัมมนาในวันนี้ขึ้นเพื่อเปิดแนวความคิดการนำนวัตกรรมมาปรับใช้กับธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับ รวมทั้งสร้างแรงขับเคลื่อนด้านการลงทุนให้เกิดขึ้นต่อไป โดยเราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะมีส่วนช่วยในการสนับสนุนและส่งเสริมประเทศไทยในฐานะศูนย์กลางการค้าอัญมณีและเครื่องประดับในระดับโลกอย่างมั่นคงและยั่งยืน - ผอ GIT กล่าวทิ้งท้าย