GIT News

28
ธันวาคม 2560

คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เข้าขอพรปีใหม่ผู้อำนวยการสถาบัน

ผศ.ดร.ขจีพร วงศ์ปรีดี ผู้ช่วยอธิการบดี ฝ่ายพัฒนาคุณภาพ นำทีม ผศ.ดร.ดวงแข บุตรกูล และ ดร.ภูวดล วรรธนะชัยแสง อาจารย์หลักสูตรอัญมณีและเครื่องประดับ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร เข้าขอพรปีใหม่ นางดวงกมล เจียมบุตร ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ เนื่องในโอกาสส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2018 ณ สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ อาคารไอทีเอฟ ทาวเวอร์ ถนนสีลม เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม ที่ผ่านมา