GIT News

25
ธันวาคม 2560

อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศเข้าสวัสดีปีใหม่ประธานกรรมการบริหารสถาบัน

เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม นางจันทิรา ยิมเรวัต วิวัฒน์รัตน์ อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ นำทีม คณะผู้บริหาร เข้าสวัสดี และขอพรปีใหม่จาก นายราเชนทร์ พจนสุนทร ประธานกรรมการบริหารสถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ ณ ห้องประชุมชั้น 6 สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ โดยมีนางดวงกมล เจียมบุตร ผู้อำนวยการสถาบัน ร่วมให้การต้อนรับ พร้อมนำชมผลงานสินค้าในกิจกรรม "สู่เมือง...เลื่องชื่ออัตตลักษณ์" ซึ่งเป็นการพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์จากภูมิปัญญาไทยในภูมิภาคต่างๆ อีกด้วย