GIT News

15
ธันวาคม 2560

อัญมณีสำคัญในตลาดโลก

เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม ที่ผ่านมา สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ ได้จัดการสัมมนา ในหัวข้อ “อัญมณีที่สำคัญในตลาดโลก” โดยได้รับเกียรติจาก นายศักดิ์รพี แซ่จู นักวิชาการฝึกอบรม ผู้เชี่ยวชาญด้านอัญมณีและเครื่องประดับ เป็นผู้บรรยาย ณ ห้องประชุมใหญ่ชั้น 3 อาคารไอทีเอฟ ทาวเวอร์ ถนนสีลม โดยมีผู้สนใจเข้ารับการอบรมเป็นจำนวนมาก

การสัมมนาครั้งนี้ จัดเป็นพิเศษ เพื่อให้ผู้ที่สนใจได้เรียนรู้เทคนิค การเลือกซื้ออัญมณีที่ถูกต้อง และ มั่นใจได้ สมราคา พร้อมกับชมตัวอย่างอัญมณีที่สำคัญในท้องตลาดอีกด้วย