GIT News

6
ธันวาคม 2560

พิธีประกาศผลการตัดสินรอบชิงชนะเลิศ โครงการประกวดออกแบบเครื่องประดับ ครั้งที่ 11 และ การแข่งขันเจียระไนพลอย ครั้งที่ 1

GIT ได้รับเกียรติจาก นางนันทวัลย์ ศกุนตนาค ปลัดกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานในพิธีประกาศผลการตัดสินรอบชิงชนะเลิศ โครงการประกวดออกแบบเครื่องประดับ ครั้งที่ 11 และ การแข่งขันเจียระไนพลอย ครั้งที่ 1 โดยมี นายราเชนทร์ พจนสุจทร ประธานกรรมการสถาบัน GIT และ นางดวงกมล เจียมบุตร ผู้อำนวยการสถาบัน ให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมบุรฉัตรไชยากร กระทรวงพาณิชย์ โครงการประกวดออกแบบเครื่องประดับ (GIT’s World Jewelry Design Awards) จัดขึ้นโดย สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน) เป็นโครงการที่เปิดโอกาสให้ นักออกแบบทั้งมืออาชีพ และมือสมัครเล่น ได้นำเสนอผลงานความคิดสร้างสรรค์ออกสู่สายตาประชาชน โครงการประกวดในครั้ง เป็นการประกวดครั้งที่ 11 ภายใต้แนวคิด “Illusion through the Gemstones; Where the Mystery of Your Design Begins” ซึ่งผู้ชนะเลิศได้รับเงินรางวัลรวมมูลค่า 500,000 บาท พร้อมโล่พระราชทานจากสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี โดยในปีนี้ได้รับความสนใจจากนักออกแบบทั้งไทยและต่างชาติส่งผลงานเข้าประกวดเป็นจำนวนมาก โดยแบ่งเป็นสองประเภทคือ ประเภทเครื่องประดับสำหรับสุภาพบุรุษ และ ประเภทเครื่องประดับสำหรับสุภาพสตรี นอกจากนี้ ยังเป็นปีแรก ในการจัดการประกวดเจียระไนพลอยระดับโลก GIT’s World Challenge Gems Faceting Master 2017 ที่ส่งเสริมและสนับสนุนรวมทั้งเปิดโอกาสให้กับช่างเจียระไนมือสมัครเล่น และมืออาชีพ ทั้งของไทยและระดับนานาชาติ ให้มีทักษะ และฝีมือขั้นสูงจนสามารถเติบโตและแข่งขันได้ในตลาดโลก สำหรับการประกวดการออกแบบ GIT’s World Jewelry Design Award 2017 ในปีนี้ มีผู้ส่งผลงานเข้าประกวดทั้งสิ้น 267 ผลงาน แบ่งเป็น เครื่องประดับสำหรับสุภาพสตรี จำนวน 231 ผลงาน เครื่องประดับสำหรับสุภาพบุรุษ 36 ผลงาน คัดเลือกผลงานที่มีคะแนนสูงสุดประเภทละ 3 ผลงาน รวมเป็น 6 ผลงาน เพื่อทำเป็นเครื่องประดับจริง และสำหรับ GIT’s World Gems Faceting Master 2017 มีผู้ส่งผลงานเข้าประกวดทั้งสิ้น 34 ผลงาน แบ่งเป็น 2 ประเภท Main Challenge จำนวน 17 ผลงาน และ Freestyle Challenge จำนวน 17 ผลงาน ซึ่งสถาบันได้มีการจัดแสดงแแฟชั่นโชว์ผลงานการออกแบบ พร้อมยังได้มีการจัดแสดงผลงานการเจียระไนของผู้ผ่านเข้ารอบทั้งหมด ณ ลานอีเดน ชั้น1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา

สำหรับผลงานที่ได้รับรางวัลการประกวดออกแบบเครื่องประดับในปีนี้ ได้แก่

ประเภทเครื่องประดับสำหรับสุภาพบุรุษ

  • รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ผลงานชุด Multiverse ออกแบบโดย นางสาวศิลานันท์ คงบัว
  • รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้แก่ ผลงานชุด The Second Dimension ออกแบบโดย นายกิติศักดิ์ หมายเจริญ
  • รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ได้แก่ ผลงานชุด Radiant Cut Diamond ออกแบบโดย นางสาวพรวิภา เธียรพจีกุล

ประเภทเครื่องประดับสำหรับสุภาพสตรี

  • รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ผลงานชุด My Universe ออกแบบโดย นายธีรวุฒิ อาปะโม
  • รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้แก่ ผลงานชุด New Shiny Discover ออกแบบโดย นางสาวกัญญา แสงผะกาย
  • รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ได้แก่ ผลงานชุด ปิรามิด ออกแบบโดย นายกิติศักดิ์ หมายเจริญ

รางวัล Popular Design Award 2017 ได้แก่ ผลงานชุด New Shiny Discover ออกแบบโดย นางสาวกัญญา แสงผะกาย

สำหรับผลงานที่ได้รับรางวัลการประกวดการเจียระไนพลอยในปีนี้ ได้แก่

  • รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ Mr. Bae Tae Kyu จากสาธารณรัฐเกาหลี
  • รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้แก่ นายสรรเพชญ พนัสเจริญ
  • รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ได้แก่ Mr. Milan Rekesan จากสมาพันธรัฐสวิส