GIT News

30
ตุลาคม 2560

งานสัมมนาภายในงาน Singapore Jewellery & Gem Fair 2017 ภายใต้หัวข้อ Understanding Ruby and Sapphire Treatments

สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน) จัดงานสัมมนาภายในงาน Singapore Jewellery & Gem Fair 2017 ภายใต้หัวข้อ Understanding Ruby and Sapphire Treatments บรรยายโดยนายแสงทิพย์ แสงบัวงามล้ำ นักวิชาการอัญมณี ณ มารีน่าเบย์ แซน เอ็กซ์โป คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์