GIT News

29
ตุลาคม 2560

งานสัมมนาภายในงาน Singapore Jewellery & Gem Fair 2017 ภายใต้หัวข้อ Ruby and Sapphire from mine to the market

สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ร่วมกับ UBM จัดงานสัมมนาภายในงาน Singapore Jewellery & Gem Fair 2017 ภายใต้หัวข้อ Ruby and Sapphire from mine to the market บรรยายโดยนายธนพงษ์ เหลืออัมพร นักวิชาการอัญมณี ณ มารีน่าเบย์ แซน เอ็กซ์โป คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ ซึ่งการจัดงานสัมมนาในครั้งนี้ถือว่าเป็นความร่วมมือกันทางด้านวิชาการกับ UBM เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างความเชื่อมั่นให้กับสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับไทย