GIT News

16
กันยายน 2560

GIT seminars ภายในงาน September Hong Kong Jewellery and Gem Fair

สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน) จัดการสัมมนา หัวข้อ Lab Update: A Must-know Gematones and Buying Tips เพื่ออัพเดท เทคนิคการตรวจสอบ และการเลือกซื้ออัญมณีที่ถูกต้อง เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในมาตรฐานของพลอยไทยให้แก่ผู้บริโภค และผู้สนใจ โดยการสัมมนาครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก นายบุญทวี ศรีประเสริฐ รองผู้อำนวยการสถาบัน เป็นผู้บรรยายภายในงาน September Hong Kong Jewellery and Gem Fair ณ ห้อง S224 , HKCEC เมื่อวันที่ 16 กันยายน ที่ผ่านมา