GIT News

6
กันยายน 2560

The World Most Beautiful Ruby Contest สุดยอดการประกวดหาทับทิมที่สวยที่สุดจากทั่วทุกมุมโลก

สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ GIT ในสังกัดกระทรวงพาณิชย์ ร่วมมือ พันธมิตรภาคเอกชน จัด World Ruby Forum เพื่อส่งเสริม สนับสนุน และสร้างให้เกิดการรับรู้ และเข้าใจ เกี่ยวกับทับทิมที่ถูกต้อง ให้แก่บุคคลทั่วไป ตลอดจนผู้ประกอบการ รวมทั้งหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน หวังดันทับทิมให้เป็นอัญมณีส่งออกสำคัญอันดับหนึ่งของประเทศไทย และสนับสนุนให้ไทยก้าวขึ้นเป็นศูนย์กลางการค้าอัญมณีของโลก

นางดวงกมล เจียมบุตร ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (สวอ. หรือ GIT ) เปิดเผยว่า “GIT ได้ผนึกกำลังกับพันธมิตร อาทิ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) ตึกจิวเวลรี่เทรดเซ็นเตอร์ (JTC) สถาบันอัญมณีศาสตร์เอเซีย (AIGS) และ The Association of Gemmology for France (AFG) จัดตั้งโครงการ World Ruby Forum ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริม สนับสนุน และสร้างให้เกิดการรับรู้ และเข้าใจ เกี่ยวกับทับทิมที่ถูกต้อง และตระหนักถึงคุณค่า และความงามของ “ทับทิม” ซึ่งถือได้ว่า เป็น “ราชา” แห่งอัญมณี และยังเป็นอัญมณีที่เป็นจุดแข็งในอุตสาหกรรมพลอยสีของไทย ให้ชาวโลกได้รับทราบ ซึ่งจะมีผลทั้งทางตรง และทางอ้อมที่ช่วยสนับสนุนให้เกิดการค้าอัญมณีที่เพิ่มมากยิ่งขึ้น และเป็นแรงผลักดันที่สำคัญที่จะช่วยให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการค้าอัญมณีของโลก”

ปัจจุบันอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับของไทยนั้นช่วยสร้างงานสร้างรายได้ให้แก่ช่างฝีมือและแรงงานในภาคอุตสาหกรรม รวมกว่า 1 ล้านคน โดยอุตสาหกรรมนี้ส่วนใหญ่เป็นการผลิตเพื่อส่งออกร้อยละ 80 ส่วนอีกร้อยละ 20 จำหน่ายในประเทศ ปี 2016 ที่ผ่านมาไทยเป็นผู้ผลิตและส่งออกสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับอันดับ 10 ของโลก และในช่วง 7 เดือนแรกของปี 2017 สินค้าอัญมณีและเครื่องประดับนำรายได้เข้าประเทศจากการส่งออกแล้วกว่า 6,900 ล้านเหรียญสหรัฐ นับเป็นสินค้าส่งออกสำคัญในอันดับ 3 ของประเทศ รองจากการส่งออกสินค้าในกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนคอมพิวเตอร์

ทั้งนี้ ในการเสริมภาพลักษณ์ของประเทศไทยในฐานะศูนย์กลางการค้าอัญมณีและเครื่องประดับที่สำคัญของโลก และในการนี้เพื่อเป็นการเริ่มต้นในการประชาสัมพันธ์ และการสร้างการรับรู้ในโครงการ World Ruby Forum ที่จะมีขึ้นในวันที่ 4 พฤศจิกายน 2560 GIT DITP และ AIGS จึงได้จัดอุ่นเครื่องประชาสัมพันธ์กิจกรรม World Ruby Forum ขึ้น ภายในงานบางกอกเจมส์แอนด์จิวเวลรี่แฟร์ เป็นครั้งที่ 2 และต่อยอดอย่างยิ่งใหญ่จากครั้งที่ 59 เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา ซึ่งมีผู้สนใจส่งทับทิมเข้าประกวดจำนวน 32 เม็ด และได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากผู้สนใจทั่วโลก GIT และหน่วยงานพันธมิตร จึงเปิดโอกาสอีกครั้งให้ผู้สนใจส่งทับทิมเข้าประกวด ในโครงการ The World Most Beautiful Ruby Awards และจะนำทับทิมที่เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ไปจัดแสดงอย่างยิ่งใหญ่ ใน งานบางกอกเจมส์แอนด์จิวเวลรี่แฟร์ ครั้งที่ 60 ระหว่างวันที่ 6-8 กันยายน 2560 ณ บริเวณด้านหน้าฮอล์ 2 อิมแพค ชาเลนเจอร์ เมืองทองธานี

The World Most Beautiful Ruby Contest เป็นโครงการที่จัดขึ้นเพื่อค้นหาทับทิมที่สวยที่สุดจากทั่วทุกมุมโลก ซึ่งได้รับการสนับสนุนทับทิมจากผู้ประกอบการชั้นนำทั่วโลก รวมทั้งผู้ที่สนใจส่งทับทิมที่สวยที่สุดเข้าร่วมโครงการโดยได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิ อาทิ นางวิลาวัณย์ อติชาติ ที่ปรึกษาด้านมาตรฐานพลอยสีของ GIT นายชวลิต ซาลวาลา ผู้เชี่ยวชาญด้านพลอยสีของโลกและประธานกรรมการบริษัท ไทยแลปปิดดารี่ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด และ Mr. Victor Tuzlukov แชมป์โลกการออกแบบเจียระไนอัญมณี ร่วมด้วย Ms.Gail Brett Levine, Executive Director จาก National Association of National Appraisers สหรัฐอเมริกา Mr.George Shen, Director of California Gemological Institute (A division of Edgewood College of California) และ Mrs. Winny Chen, Chairman of Guangdong Shining House บริษัทผู้ผลิตเครื่องประดับสัญชาติจีนขนาดใหญ่ เป็นกรรมการตัดสิน เพื่อสร้างการตระหนักรู้ถึงคุณค่าและความงามของทับทิม ผ่านความเชี่ยวชาญจากผู้ทรงคุณวุฒิที่ได้รับการยอมรับทั่วโลก เข้าร่วมคัดเลือกทับทิมที่สวยที่สุดจากทั่วทุกมุมโลก ณ ห้องประชุมชั้น 3 สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม ที่ผ่านมา

สำหรับการประกวดในครั้งนี้ แบ่งออกเป็น 6 ประเภทด้วยกัน ได้แก่ ทับทิมที่ไม่ผ่านการปรับปรุงคุณภาพ และทับทิมที่ผ่านการปรับปรุงคุณภาพด้วยวิธีการเผาแบบดั้งเดิม น้ำหนัก 3-5 กะรัต, 5-10 และ 10 กะรัตขึ้นไป โดยผู้ชนะจะได้รับ ถ้วยพระราชทานจากสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี และประกาศนียบัตร ซึ่งผลการตัดสินผู้ชนะการประกวดแบ่งได้ตามรายละเอียดต่อไปนี้


ประเภททับทิมที่ผ่านการปรับปรุงคุณภาพด้วยวิธีการเผาแบบดั้งเดิม

  1. บริษัท พรีเมียร์ เจมส์ จำกัด สำหรับทับทิมน้ำหนัก 3.00 - 5.00 กะรัต
  2. Jack Abraham สำหรับทับทิมน้ำหนัก 5.01 - 10.00 กะรัต
  3. บริษัท วีระศักดิ์ เจมส์ จำกัด สำหรับทับทิมน้ำหนักมากกว่า 10.00 กะรัต

ประเภททับทิมที่ผ่านการปรับปรุงคุณภาพด้วยวิธีการเผาแบบดั้งเดิม

  1. บริษัท พรีเมียร์ เจมส์ จำกัด สำหรับทับทิมน้ำหนัก 3.00 - 5.00 กะรัต
  2. Jack Abraham สำหรับทับทิมน้ำหนัก 5.01 - 10.00 กะรัต
  3. บริษัท วีระศักดิ์ เจมส์ จำกัด สำหรับทับทิมน้ำหนักมากกว่า 10.00 กะรัต