GIT News

19
สิงหาคม 2560

ประกาศผลผู้ผ่านเข้ารอบสุดท้ายในโครงการประกวดออกแบบเครื่องประดับ ครั้งที่ 11

GIT ขอแสดงความยินดีกับนักออกแบบทุกท่านที่ผ่านเข้ารอบสุดท้าย ในโครงการประกวดออกแบบเครื่องประดับ ครั้งที่ 11 หัวข้อ “Illusion through the Gemstones; Where the Mystery of Your Design Begins” ซึ่งทั้ง 6 ผลงานนี้ จะถูกนำไปตัดสินรอบชิงชนะเลิศในวันศุกร์ที่ 24 พฤศจิกายน 2560 ณ ลาน Eden Zone ชั้น 1 ศูนย์การค้า Central World


ประเภทเครื่องประดับสำหรับสุภาพบุรุษ
  1. ผลงานชุด มิติที่ 2 ออกแบบโดย นายกิตติศักดิ์ หมายเจริญ
  2. ผลงานชุด Radiant Cut Diamond ออกแบบโดย นางสาวพรวิภา เธียรพลีกุล
  3. ผลงานชุด Multiverse ออกแบบโดย นางสาวศิลานันท์ คงบัว
ประเภทเครื่องประดับสำหรับสุภาพสตรี
  1. ผลงานชุด My Universe ออกแบบโดย นายธีรวุฒิ อาปะโม
  2. ผลงานชุด ปิรามิด ออกแบบโดย นายกิตติศักดิ์ หมายเจริญ
  3. ผลงานชุด New Shiny Discover ออกแบบโดย นางสาวกัญญา แสงผะกาย