GIT News

17
สิงหาคม 2560

งานสัมมนา รู้ทัน ฉับไว เรื่องเพชร...จากห้องแลบฯ

นายบุญทวี ศรีประเสริฐ รองผู้อำนวยการสถาบัน (เทคนิค) ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการสัมมนา ในหัวข้อ รู้ทัน ฉับไว เรื่องเพชร...จากห้องแลบฯ โดยการสัมมนาครั้งนี้เป็นการอัพเดทความรู้ต่างๆ เกี่ยวกับเพชร ตลอดจนกลวิธี เทคนิค การปรับปรุงคุณภาพและการผลิตเพชรสังเคราะห์ในปัจจุบัน โดย อาจารย์ทนง ลีลาวัฒนสุข และ อาจารย์ศุภรัตน์ พรหมวงนันท ผู้เชี่ยวชาญด้านการตรวจสอบอัญมณีจาก GIT เป็นวิทยากร ณ ห้อง Puskara Ballroom โรงแรม เลอบัว แอท เดอะ เสตททาวเวอร์ เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม นี้