GIT News

12
สิงหาคม 2560

GIT ร่วมลงนามถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์ ในรัชกาลที่ 9

นายจุมพล เด่นเมฆา, นายบุญทวี ศรีประเสริฐ รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ นำคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ ร่วมลงนามถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา เพื่อแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ณ ศาลาสหทัยสมาคม พระบรมมหาราชวัง