GIT News

19
กรกฎาคม 2560

ฉับไว มองไกล โปร่งใส ใกล้ชิดประชาชน

วันที่ 19 กรกฎาคม 2560 สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ GIT จัดกิจกรรมต้อนรับ นางดวงกมล เจียมบุตร ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ /อดีตเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ สู่บทบาทใหม่ในการนำพาอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับไทยให้ก้าวไกลในระดับสากล ด้วยวิสัยทัศน์ที่แน่ชัดในการดำเนินงานอย่าง ฉับไว โปร่งใส และใกล้ชิดกับประชาชนมากยิ่งขึ้น พร้อมสนับสนุนอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับทุกภาคส่วน โดยกิจกรรมครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก นายบุญทวี ศรีประเสริฐ รองผู้อำนวยการ (เทคนิค) เป็นตัวแทนชาว GIT มอบกระเช้าดอกไม้ต้อนรับการเข้าดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการอย่างเป็นทางการ พร้อมเจ้าหน้าที่ และบุคลากร GIT กว่า 70 ชีวิต ณ ห้องประชุมชั้น 3 สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ อาคารไอทีเอฟ ทาวเวอร์ ถนนสีลม