GIT News

30
มิถุนายน 2560

What’s Hot - Hit in 2017 to 2018

เมื่อบ่ายวันที่ 30 มิถุนายน 2560 อาจารย์บุญทวี ศรีประเสริฐ รักษาการผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ ให้เกียรติเป็นประธานในการเปิดการสัมมนาในหัวข้อ What’s Hot - Hit in 2017 to 2018 ณ ห้องคริสตัล บอลรูม โรงแรมฮอลิเดย์อินน์ สีลม

สำหรับงานสัมมนาในหัวข้อ What’s Hot - Hit in 2017 to 2018 - เพื่ออัพเดทแนวโน้มด้านแฟชั่นอัญมณีและเครื่องประดับให้กับผู้ประกอบการ ดีไซน์เนอร์ และ ผู้ที่สนใจ เพื่อนำไปใช้พัฒนาและต่อยอดในการทำธุรกิจต่อไป อย่างเข้มแข็ง และยั่งยืน โดยการสัมมนาในครั้งนี้ได้รับเกียรติ จาก ศาสตราจารย์กิตติคุณ ศักดา ศิริพันธุ์ ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหารสถาบัน เป็นวิทยากร ในช่วง What’s Hot และ สำหรับช่วงการเสวนา What’s Hit ได้รับเกียรติจากอาจารย์นิวัฒน์ สิงห์ชนะชัยกุล ที่ปรึกษาด้านการออกแบบจาก GIT คุณนิสันต์ องค์วุฒิธรรม กรรมการบริษัท องค์ จิวเวลรี่ ดีไซน์ จำกัด กูรูด้านการออกแบบเครื่องประดับระดับโลก และ คุณเมธี จารุมณีโรจน์ กรรมการบริหาร Brand Aholics กูรูในวงการเอเจนซี่ของประเทศไทย มาถ่ายทอดมุมมองและประสบการณ์จริง ให้กับผู้ที่เข้าร่วมงานสัมมนา