GIT News
นายราเชนทร์ พจนสุนทร ประธานกรรมการบริหาร สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (คนกลาง) พร้อมด้วย นายบุญทวี ศรีประเสริฐ รองผู้อำนวยการ ปฏิบัติงานแทน ผู้อำนวยการสถาบันฯ (คนที่3 จากซ้าย) นายจุมพล เด่นเมฆา รองผู้อำนวยการ สถาบันฯ (ธุรกิจ) (คนที่ 3 จากขวา) และ นางวิลาวัณย์ อติชาติ (คนที่ 2 จากขวา) นายสุรพล ชัยอำนวย ที่ปรึกษาสถาบันฯ (คนที่ 2 จากซ้าย) ร่วมงานแถลงข่าวเปิดโครงการประกวดออกแบบเครื่องประดับ ครั้งที่ 11 ชิงโล่พระราชทานจากสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี” พร้อมเงินสดรวมมูลค่ากว่า 500,000 บาท และ “การแข่งขันเจียระไนพลอย ครั้งที่ 1” โดยมีนักแสดงชื่อดัง น้ำตาล-พิจักขณา วงศารัตนศิลป์ และ ออกัส-วชิรวิทย์ไพศาลกุลวงศ์ ร่วมเดินแฟชั่นโชว์เครื่องประดับ เมื่อวันศุกร์ที่ 26 พฤษภาคม ที่ผ่านมา ณ ห้องอเนกประสงค์ ชั้น 1 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

สำหรับผู้สนใจสมัครเข้าร่วมการประกวด สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมและดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.git.or.th หรือ โทร. 02 634 4999 ต่อ 301-306, 311-313