GIT News

21
ธันวาคม 2559

งานแถลงข่าวความร่วมมือระหว่าง GIT-CGL ในการออกใบรับรองผลการตรวจสอบอัญมณีและเครื่องประดับ

ดร.พรสวาท วัฒนกูล ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ หรือ GIT และ นายฮิโรยูกิ โยชิซาวา CEO Central Gem Labaratory (CGL) ร่วมเป็นประธานเปิดการแถลงข่าวความร่วมมือระหว่าง GIT-CGL ในการออกใบรับรองผลการตรวจสอบอัญมณีและเครื่องประดับ เพื่อผลักดันและส่งเสริมอุตสาหกรรมการนำเข้า-ส่งออกอัญมณีระหว่าง ไทย และ ญี่ปุ่น ให้เพิ่มมากยิ่งขึ้น ณ ห้องคริสตัล บอลรูม โรงแรมฮอลิเดย์ อินน์ สีลม เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2559 โดยมีผู้ประกอบการด้านอัญมณีและเครื่องประดับให้ความสนใจเข้าร่วมการแถลงข่าวเป็นจำนวนมาก