GIT News

15
ธันวาคม 2559

GIT และ GCT ลงนามส่งมอบชุดมาตรฐานสีทับทิม (Pigeon's blood) ให้แก่ห้องปฏิบัติการ GCT

ดร.พรสวาท วัฒนกูล ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ ให้เกียรติต้อนรับ Mr. Hou Shunyu ผู้อำนวยการ Guangdong Gemstone and Precious Metal Testing Center (GTC) และ คณะ พร้อมเป็นประธานในการลงนามส่งมอบชุดมาตรฐานสีทับทิม (Pigeon's blood) ให้แก่ห้องปฏิบัติการ GCT ซึ่งห้องปฏิบัติการแห่งนี้ถือได้ว่าเป็นห้องปฏิบัติการชั้นแนวหน้าของสาธารณรัฐประชาชนจีน ซึ่งให้การยอมรับในมาตรฐาน เชื่อมั่น เชื่อถือ และ สั่งซื้อชุดมาตรฐานสีจาก GIT พร้อมกันนี้ยังได้หารือเกี่ยวกับความร่วมมือในด้านการตรวจสอบอัญมณี มาตรฐานสี และการฝึกอบรม ระหว่างไทย และ จีน เพื่อผลักดันให้อุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับสามารถเติบโตได้อย่างเข้มแข็งและยั่งยืน อีกทั้งยังได้เยี่ยมชมห้องปฏิบัติการตรวจสอบของ GIT และเข้าร่วมการฝึกอบรมเกี่ยวกับการตรวจสอบและมาตรฐานสี ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 3 สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ตึกไอทีเอฟ ทาวเวอร์ เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2559 ที่ผ่านมา