GIT News

18
ตุลาคม 2559

GIT ร่วมใจถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ

นางพรสวาท วัฒนกูล ผู้อำนวยการสถาบัน นำคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ ร่วมในพิธีน้อมถวายบังคม และ ลงนามเพื่อถวายความอาลัย ต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร ณ บริหารชั้น 1 อาคารไอทีเอฟ ทาวเวอร์ ถนนสีลม โดยมีผู้บริหารและเจ้าหน้าที่มาร่วมในพิธีจำนวนมาก บรรยากาศเป็นไปด้วยความโศกเศร้า