GIT News

31
สิงหาคม 2559

GIT ให้การต้อนรับชมรมผู้ค้าอัญมณีและเครื่องประดับมาตรฐาน

เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2559 ดร. พรสวาท วัฒนกูล ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ให้การต้อนรับ นายพรเสริฐ ศรีอรทัยกุล ประธานชมรมผู้ค้าอัญมณีและเครื่องประดับมาตรฐาน หรือ Jewel Fest Club และสมาชิกชมรม ในโอกาสเยี่ยมชมงานบริการของสถาบัน รวมถึงนิทรรศการ “Lapis Philosophorum”โดย Victor Tuzlukov ช่างเจียระอัญมณีระดับโลก ณ พิพิธภัณฑ์อัญมณีและเครื่องประดับ สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ เมื่อเร็วๆนี้