GIT News

9
มิถุนายน 2559

The Physics of Ion Beam Induced Gemstone Enhancement

ดร.พรสวาท วัฒนกูล ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ หรือ GIT ได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ เกียรติคุณ ดร.ถีรพัฒน์ วิลัยทอง รักษาการผู้อำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศด้านฟิสิกส์ เชิญเข้าประชุม ThEP Center Annual Meeting 2016 และให้เกียรติเข้าร่วมบรรยายนำ การเสวนาโปรแกรมฟิสิกส์พื้นฐานแบบมุ่งเป้า: The Physics of Ion Beam Induced Gemstone Enhancement” ในหัวข้อ “สถานภาพทางการค้าและการเพิ่มคุณภาพอัญมณีของประเทศไทย” เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2559 ณ โรงแรมบ้านสวนคุณตา จังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งมีผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังเป็นจำนวนมาก ณ โรงแรมบ้านสวนคุณตา จังหวัดอุบลราชธานี เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน ที่ผ่านมา